Polityka prywatności

Polityka prywatnościDane osobowe przekazywane w związku z korzystanie ze Sklepu Internetowego przetwarzane są przez przedsiębiorcę Tomasz Ryta (dalej: „Administrator”), która prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo Usługowa INWENT Tomasz Ryta, ul. Mickiewicza 54, 83-330 Żukowo wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). NIP: 5891208301 , REGON 191277070. która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.).1. Dane osobowe

1. 1. Dane osobowe, które powierza nam Klient, w szczególności imię, nazwisko, nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu:

  a) realizacji składanych przez Klienta zamówień na produkty znajdujące się w ofercie naszego Sklepu Internetowego


  b) rozpatrywania reklamacji oraz zwrotów w przypadku odstąpienia od umowy


  c) przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych, po wyrażeniu zgody przez Klienta


1.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie, może uniemożliwić dokonywanie w naszym Sklepie zakupów, w szczególności wysyłkę zamówienia

1.3. Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo do ich wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia.

1.4. Ze względu na bezpieczeństwo danych, informacje o nich, ich usuwanie i aktualizowanie następuje mailem, którego adres jest aktualnie zarejestrowany w naszej bazie. Zasada powyższa dotyczy również rezygnacji z otrzymywania informacji handlowej (newslettera). Informacje o sposobie rezygnacji wskazane są również w stopce każdego newslettera.2. Bezpieczeństwo danych

2.1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu uniknięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych, ich utracie lub zniszczeniu. Administrator dołoży starań, aby informacje osobowe były:

  a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

  b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w inny sposób


  c) bezpiecznie przechowywane,

3. Pliki Cookie

3.1. Podczas korzystania ze funkcji Sklepu na urządzeniu końcowym Klienta (komputer, smartfon, tablet.) zapisywane są niewielkie pliki (zwykle tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego działania Sklepu (pliki cookie).

3.2. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych Klienta, na ich podstawie nie można ustalić tożsamości użytkownika. Pliki nie są szkodliwe dla urządzeń, na których są zapisane i nie wpływają na ustawienia systemu i oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

3.3. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe (cookies), które przechowywane są w urządzeniu do czasu , opuszczenia Sklepu lub zamknięcia przeglądarki.

3.4. Pliki stałe są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

3.5. Wykorzystanie plików tymczasowych:

a) pliki umożliwiające prawidłowe działanie Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania zakupy są niemożliwe

b) pliki umożliwiające zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu

c) pliki umożliwiające integrację serwisów społecznościowych3.6. W przypadku braku zgody na zapis plików tymczasowych należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na odmowie zapisu lub każdorazowej akceptacji pliku, z możliwością ich usuwania po zakończeniu zakupów. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej.

3.7. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.4. Oświadczenie końcowe

4.1. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

4.2. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.Żukowo, 10.03.2016

Pamiętaj o bezpieczeństwie:

 1. Korzystaj z programów antywirusowych, w tym regularnie skanuj dyski w poszukiwaniu wirusów.

 2. Rób zakupy w Sklepie za pośrednictwem zaufanych komputerów.

 3. Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania.

 4. Nie zapisuj danych na cudzych komputerach, korzystając z cudzych programów.

 5. Usuwaj historię z przeglądanych stron.